AEQUATOR Groen & Ruimte

Campagne / Case Video’s

Bodemverdichting

Landbouw op peil

CLIENT
Aequator Groen & Ruimte

ABOUT
Aequator doet bodemonderzoek naar bodemverdichting in Nederland en houdt de landbouw op peil.

INFO
Produced by: Ronald Wegman, Fikret Koç
Director of photography: Fikret Koç
Edit: Fikret Koç

TERUG NAAR HOME